Martinus Kniha Záhorcová Lucia - Ako odpustiť aj neodpustiteľné

Lucia Záhorcová

Ako odpustiť aj neodpustiteľné

vzťahy

Ako ľudia s rôznymi typmi vzťahovej väzby pristupujú ku konfliktom a odpusteniu?

Mgr. Lucia Záhorcová PhD.

odpustenie.sk |Ako ľudia s rôznymi typmi vzťahovej väzby pristupujú ku konfliktom a odpusteniu?
Zdroj fotografie: Tumisu, pixabay.com

Počet slov: 899 | Potrebný čas na prečítanie: 4 min.

V predchádzajúcom príspevku sme sa venovali charakteristikám a vývoju vzťahovej väzby počas života. Vzhľadom na to, že ľudia s rôznymi typmi vzťahovej väzby rôzne fungujú v interpersonálnych vzťahoch, dá sa predpokladať, že aj rôzne reagujú na medziľudské konflikty. Aké sú teda typické reakcie na konflikty u ľudí s rôznym štýlom vzťahovej väzby? Ktorý typ vzťahovej väzby je spojený s vyššou pravdepodobnosťou odpúšťania a prečo?

Bezpečne pripútaní ľudia vnímajú konflikty ako normálnu súčasť vzťahov. Konflikty sú pre nich síce náročné, ale nevnímajú ich ako nevyhnutne ohrozujúce ich vzťah - majú totiž vieru v to, že ich dokážu vyriešiť. Títo ľudia dokážu regulovať svoje emócie, a tak o konflikte konštruktívne komunikovať, s partnerom spolupracovať a snažiť sa efektívnymi stratégiami o jeho riešenie.

Neisto pripútaní ľudia vnímajú partnerské konflikty ako ohrozujúce ich vzťah a vyvolávajúce strach z odmietnutia partnerom. Majú ťažkosti s reguláciou emócií, konflikty prežívajú vysoko negatívne, svoje prežívanie intenzívne prejavujú a často im ich nutkavé negatívne emócie nedovoľujú konštruktívne komunikovať a prijať obsah partnerovej komunikácie.

Využívajú tiež menej efektívne stratégie na riešenie problému. V snahe udržať si partnera často vyjednávajú, snažia sa dosiahnuť, aby boli splnené ich potreby, prípadne pristúpia na požiadavky partnera.

Vyhýbavo pripútaní ľudia vnímajú konflikty negatívne, nakoľko konflikty zasahujú do ich samostatnosti a sú výzvou k prejaveniu zraniteľnosti, lásky a starostlivosti voči partnerovi, čo je pre nich náročné a ohrozujúce. Častými reakciami na konfliktné situácie sú ich bagatelizovanie, ako aj bagatelizovanie pocitov a potrieb partnera, či vyhýbanie sa partnerovi. Vyhýbavo pripútaní jednotlivci sa od konfliktov emocionálne a kognitívne dištancujú 1.

Vyhýbavo pripútaní ľudia vnímajú konflikty negatívne

Vzhľadom na rozdielne prežívanie konfliktov u ľudí s rôznymi typmi vzťahovej väzby sa dá predpokladať, že rozdielne štýly vzťahovej väzby rozdielne súvisia aj s reakciou na konflikty v zmysle odpustenia partnerovi, alebo naopak vyhýbania sa či snahe pomstiť sa mu.

Ako teda súvisí vzťahová väzba s odpustením?

Výskumy zhodne ukazujú, že ľudia s bezpečnou vzťahovou väzbou sú viac odpúšťajúci po tom, ako sa niekto voči nim previní a majú tiež vyššiu tendenciu odpustiť rôzne previnenia naprieč rôznymi situáciami v porovnaní s ľuďmi s neistou a vyhýbavou vzťahovou väzbou 2345. Naopak, u ľudí s neistou a vyhýbavou vzťahovou väzbou bola preukázaná vyššia tendencia pomstiť sa či vyhýbať sa vinníkovi 6.

Súvislosti vzťahovej väzby s odpustením boli preukázané nielen u bežnej populácie, ale aj u smútiacich po strate blízkeho človeka, u ktorých vyhýbavá vzťahová väzba k zosnulému súvisela s nízkym odpustením voči nemu, napr. za predchádzajúce, nevyriešené konflikty 7.

A aké mechanizmy stoja za vzťahom odpustenia a vzťahovej väzby?

Viaceré výskumy ukázali, že sú to práve ruminácie, teda opakované, vtieravé, nepríjemné myšlienky na zranenie a na vinníka, ktoré môžu vysvetľovať vzťah medzi odpustením a rôznymi typmi vzťahovej väzby.

V jednom výskume skúmajúcom manželské vzťahy sa ukázalo, že úzkostná a vyhýbavá vzťahová väzba voči svojmu manželovi vedie k vyšším rumináciám a nižšej empatii voči manželovi, čo následne negatívne ovplyvňuje odpustenie a manželskú spokojnosť 8.

Iný výskum ukázal, že vyhýbavá väzba voči partnerovi predikovala nízke odpustenie partnerovi, pokiaľ partneri často ruminovali nad zranením. Pokiaľ časté ruminácie neboli prítomné, vyhýbavý postoj voči partnerovi s odpustením nesúvisel [^9].

Úzkostne a vyhýbavo pripútaní ľudia teda pravdepodobne dlho zotrvávajú v negatívnych, nutkavých myšlienkach na zranenie, čím je pre nich náročnejšie odpustiť. Naopak, ľudia s bezpečným štýlom pripútania, ktorí vnímajú konflikty vo vzťahu ako bežné a neohrozujúce, pravdepodobne tak nad konfliktami neruminujú, a tak je pre nich ľahšie odpustiť. Z terapeutického hľadiska je preto dôležité zamerať sa práve na ľudí s neistým a vyhýbavým štýlom pripútania, pomôcť im so zmiernením ruminačných myšlienok po konflikte, ako aj k efektívnejšiemu zvládaniu a riešeniu konfliktov.


  1. Mikulincer, M., & Shaver, P. R. (2011). An Attachment Perspective on Interpersonal and Intergroup Conflict. In: P. J. Forgas, A. W. Kruglanski, & D. K. Williams (Eds.), The psychology of social conflict and aggression. The Sydney Symposium of Social Psychology (pp. 19–35). Psychology Press.
  2. Burnette, J. L., Davis, D. E., Green, J. D., Worthington, E. L., Jr, & Bradfield, E. (2009). Insecure attachment and depressive symptoms: The mediating role of rumination, empathy, and forgiveness. Personality and Individual Differences, 46(3), 276–280. https://doi.org/10.1016/j.paid.2008.10.016
  3. Hill, P. L., & Allemand, M. (2010). Forgivingness and adult patterns of individual differences in environmental mastery and personal growth. Journal of Research in Personality, 44, 245–250. https://doi.org/10.1016/j.jrp.2010.01.006Burnette, J. L., Taylor, K. W., Worthington, E. L., & Forsyth, D. R. (2007). Attachment and trait forgivingness: The mediating role of angry rumination. Personality and Individual Differences, 42(8), 1585–1596. https://doi.org/10.1016/j.paid.2006.10.033
  4. Hirst, S. L., Hepper, E. G., & Tenenbaum, H. R. (2019). Attachment dimensions and forgiveness of others: A meta-analysis. Journal of Social and Personal Relationships, 36(11–12), 3960–3985. https://doi.org/10.1177/0265407519841716
  5. Lawler-Row, K. A., Younger, J. W., Piferi, R. L., & Jones, W. H. (2006). The role of adult attachment style in forgiveness following an interpersonal offense. Journal of Counseling and Development: JCD, 84(4), 493–502. https://doi.org/10.1002/j.1556-6678.2006.tb00434.x
  6. Edwards, J. K. (2007). Relationship satisfaction: The role of attachment, conflict, empathy, and forgiveness. Purdue University: Dizertačná práca.
  7. Gassin, E. A., & Lengel, G. J. (2011). Forgiveness and attachment: A link that survives the grave? Journal of Psychology and Theology, 39(4), 316–329.
  8. Chung, M.-S. (2014). Pathways between attachment and marital satisfaction: The mediating roles of rumination, empathy, and forgiveness. Personality and Individual Differences, 70, 246–251. https://doi.org/10.1016/j.paid.2014.06.032

Páčil sa vám článok?

Podporte nás na buymeacoffee.com

Mohlo by vás zaujímať:

odpustenie.sk | Držme sa pevne. Odpustenie cez optiku vzťahovej väzby

Držme sa pevne. Odpustenie cez optiku vzťahovej väzby

K vzťahovým traumám dochádza vtedy, keď nás zrania ľudia, na ktorých sa spoliehame, od ktorých čakáme, že nás podporia alebo ochránia.

odpustenie.sk | Vzťahová väzba v detstve, jej charakteristiky a prejavy v dospelosti

Vzťahová väzba v detstve, jej charakteristiky a prejavy v dospelosti

Teória pripútania hovorí o pripútaní alebo väzbe, ktorá sa vytvára v rannom detstve podľa skúseností, ktoré dieťa zažíva s primárnym opatrovateľom – zväčša s matkou.