Martinus Kniha Záhorcová Lucia - Ako odpustiť aj neodpustiteľné

Lucia Záhorcová

Ako odpustiť aj neodpustiteľné

odpustenie

Schopnosť odpustiť u rodičov súvisí so schopnosťou odpustiť u detí

Mgr. Lucia Záhorcová PhD.

odpustenie.sk | Schopnosť odpustiť u rodičov súvisí so schopnosťou odpustiť u detí
Zdroj fotografie: Patty Brito, unsplash.com

Počet slov: 446 | Potrebný čas na prečítanie: 2 min.

Predchádzajúce výskumy ukázali, že rodičia svojou výchovou socializujú deti o odpustení, a to predovšetkým prostredníctvom pôsobenia svojho vzoru a komunikácie o odpustení v bežnom živote. Rodičia tiež svojou výchovou ovplyvňujú vývin osobnosti detí, čo následne vplýva na to, ako v dospelosti pristupujú k rôznym sociálnym situáciám, konfliktom či zraneniam.

Ukázalo sa napríklad, že čím vyššiu mali rodičia tendenciu odpustiť, tým nižšiu mali deti (aj v dospelosti) tendenciu k prežívaniu zášte a tendenciu pomstiť sa druhým po konfliktoch a previneniach 1.

Zaujímavé je, že výsledky sa líšia čo sa týka odpustenia matiek a odpustenia otcov. Kým odpustenie matiek predikuje úroveň odpustenia, ale aj sebaúcty ich detí, schopnosť odpustenia u otcov sa ukázala ako nesúvisiaca s odpustením detí. Taktiež, ako významný faktor v odpustení detí sa ukázala kvalita vzťahu so svojou matkou, nie však kvalita vzťahu so svojím otcom 2 3 4.

Tieto rozdiely je možné vysvetliť prostredníctvom evolučnej psychológie, ktorá hovorí o tom, že pre mužov je jednoduchšie menej sa zapájať do vzťahov s deťmi ako pre matky. Muži tiež častokrát menej komunikujú so svojimi deťmi, môžu mať problémy vo vzťahovej komunikácii s deťmi, a tak pravdepodobne aj menej o odpustení so svojimi deťmi komunikujú 3 5 6.

Rodičia, a teda predovšetkým matky, môžu pôsobiť ako vzor pre svoje deti v odpustení.

Napríklad tým, že keď sa sami voči deťom previnia, nahlas sa ospravedlnia, ale tiež vysvetľovaním, čo odpustenie znamená, ako deti môžu odpúšťať, či upozorňovaním, že odpustenie neznamená ospravedlňovať činy druhého či sa s ním nevyhnutne znovu nadviazať vzťah.


  1. Mullet, E., Riviere, S., & Sastre, M.T.M. (2007). Relationships between Young Adults' Forgiveness Culture and their Parents' Forgiveness Culture. Journal of Cultural and Evolutionary Psychology, 4(2), 159–172. https://doi.org/10.1556/jcep.4.2006.2.4
  2. Christensen, K. J., Padilla-Walker, L.M., Busby, D.M., Hardy, S.A., & Day, R. D. (2011). Relational and social-cognitive correlates of early adolescents' forgiveness of parents. Journal of Adolescence, 34(5), 903-13. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2011.01.001
  3. Maio, G. R., Thomas, G., Fincham, F. D., & Carnelley, K. B. (2008). Unraveling the role of forgiveness in family relationships. Journal of Personality and Social Psychology, 94(2), 307-19. https://doi.org/10.1037/0022-3514.94.2.307
  4. Shah, S., & Sharma, A. (2018). Parents’ forgiveness and coping styles as predictors of Children’s self-esteem. Journal of Indian Association for Child and Adolescent Mental Health, 14(4), 109-124.
  5. Buss, D. M. (1996). The evolutionary psychology of human social strategies. In E. T. Higgins & A. W. Kruglanski (Eds.), Social psychology: Handbook of basic principles (pp. 3–38). The Guilford Press.
  6. Kenrick, D. T., Trost, M. R., & Sundie, J. M. (2004). Sex Roles as Adaptations: An Evolutionary Perspective on Gender Differences and Similarities. In A. H. Eagly, A. E. Beall, & R. J. Sternberg (Eds.), The psychology of gender (pp. 65–91). The Guilford Press.

Páčil sa vám článok?

Podporte nás na buymeacoffee.com

Mohlo by vás zaujímať:

odpustenie.sk | Medzigeneračný prenos zranení a odpustenie rodičom

Medzigeneračný prenos zranení a odpustenie rodičom

Často sa stáva, že problémy vo vzťahoch s rodičmi a neodpustenie v tomto vzťahu súvisia s problémami vo vzťahoch v dospelosti, či už so svojím partnerom alebo so svojimi deťmi.

odpustenie.sk | Čo nehovoriť smútiacemu priateľovi?

Výskum ukazuje, že najdôležitejším faktorom šťastia a dlhovekosti človeka sú spokojné vzťahy

Vyše 80 rokov trvajúca Harvardská štúdia ľudského vývinu ukázala, že najdôležitejším faktorom šťastia a dlhovekosti človeka sú spokojné vzťahy.