Martinus Kniha Záhorcová Lucia - Ako odpustiť aj neodpustiteľné

Lucia Záhorcová

Ako odpustiť aj neodpustiteľné

Ako odpustiť aj neodpustiteľné - Lucia Záhorcová

Ako odpustiť aj neodpustiteľné

Lucia Záhorcová

Dá sa zbaviť hnevu a bolesti, ktoré vás ničia?

Kúpiť na Martinuse

Čo v knihe nájdete:

Dôležitejšie ako to, čo sa nám stalo, je to, čo s tým urobíme. Bolo vám niekedy hlboko ublížené? Zažili ste zranenia v detstve, šikanu, neveru či násilie? Je prirodzené cítiť bolestivé emócie a nechcieť odpustiť. Odpustenie však nutne neznamená, že zabudnete, schválite konanie druhého alebo s ním znovu nadviažete vzťah. Odpúšťať odporúčaným spôsobom môže zahojiť vaše rany a uľaviť práve vám.

Inšpirujte sa príbehmi, v ktorých sa ľudia nevzdali nádeje ani po takých zraneniach, ako sú incest či vražda blízkeho. Táto kniha vás prevedie bezpečným procesom odpustenia. Pomocou vhodne nasmerovaných cvičení, otázok a rád si môžete zlepšiť svoju psychickú pohodu i zdravie. Vydajte sa na cestu odpúšťania, ktoré je uzdravujúce pre vás. Tak, aby ste na jej konci cítili úľavu a žilo sa vám ľahšie a spokojnejšie.

Povedali o knihe:

Lucia Záhorcová prináša hlboko ľudský a zároveň odborný pohľad na tému odpustenia z hľadiska psychológie. Popisuje odpustenie ako proces spojený s hlbokou prácou na sebe, s ošetrením svojich vnútorných pocitov a emócií. V tom zmysle je pre našu psychiku tento proces liečivý. Kniha sa dá použiť jednak ako bohatý zdroj informácií o psychológii odpúšťania, jednak ako terapeutická pomoc pre samostatnú prácu – je v nej veľa inšpirácií a cvičení, ktoré k tomu nabádajú. Veľmi láskavý jazyk, akým je písaná, povzbudzuje k tomu, aby sme podobne láska - vo pristupovali k sebe a ošetrovali zranenia, ktoré si v živote nesieme. Je to skutočne obohacujúce čítanie.

MUDr. Magdalena Frecer
psychiatrička a psychoterapeutka

Kniha Lucie Záhorcovej predstavuje kombináciu vedeckých poznatkov a mnohých príbehov, ktoré sa nejakou formou dotýkajú problematiky odpustenia. Zároveň ponúka množstvo cvičení a otázok na r eflexiu, ktoré vtiahnu čitateľov a čitateľky do vlastných vnútorných procesov, čo robí knihu veľmi živou. Vrelo odporúčam každému so záujmom o reflexiu vlastného života, vlastných zranení, ale aj procesov, ako ich zahojiť či s nimi žiť, prípadne s nimi či napriek nim osobne rásť.

Ladislav Timuľák, PhD
profesor v poradenskej psychológii,
Trinity College Dublin, Írsko

Spolupráca na Luciinej knihe bola pre mňa viac odmenou a zdrojom, než prácou. Najmä vďaka vyváženosti dôsledne spracovaných vedeckých poznatkov, ľudského rozmeru, ktorý prináša autorka so svojou životnou skúsenosťou a veľmi zrozumiteľných cvičení, nástrojov a rád. Pristihol som sa, že odkedy som spolupracoval na tejto knihe, viac sa rozprávam s klientmi a blízkymi o téme odpustenia, lebo sa stala pre mňa bezpečnejšia, zrozumiteľnejšia. Skrátka, táto kniha je určená každému – laikovi či odborníkovi –, kto potrebuje zahojiť seba či ošetriť druhých a potrebuje sa komplikovanej téme odpustenia postaviť čelom sebavedome, láskavo a liečivým spôsobom.

Mgr. Andrej Zemandl
psychológ, pracujúci s jednotlivcami a pármi,
spolu s manželkou vedú projekt Rodinná psychológia

Ako odpustiť aj neodpustiteľné

Lucia Záhorcová

Dá sa zbaviť hnevu a bolesti, ktoré vás ničia?

Kúpiť na Martinuse