odpustenie

Čo to znamená odpustiť?

Mgr. Lucia Záhorcová PhD.

odpustenie.sk | Čo to znamená odpustiť?
Zdroj fotografie: Foad Roshan, unsplash.com

Počet slov: 441 | Potrebný čas na prečítanie: 2 min.

Odpustenie zahŕňa postupnú zmenu postoja voči človeku, ktorý nás zranil. V procese odpustenia dochádza k zmierneniu negatívnych emócií, ako je smútok, hnev, zášť, a tieto sú postupne nahrádzané pozitívnymi emóciami, ako je empatia, súcit, pozitívnymi myšlienkami a správaním voči tomu, kto nás zranil - teda napr. už druhému neprajeme nič zlé a dokonca mu môžeme priať niečo dobré, či niečo dobré pre neho vykonať 1 2.

Pri závažnejších zraneniach však niekedy postačuje, keď druhému už neprajeme nič zlé a keď sa vedome rozhodneme “nevracať mu úder”, teda zranenie mu neodplatiť. Nie je nevyhnutné prežívať pozitívne emócie voči tomu, kto nás zranil.

Pri odpustení sebe platí to isté - pokiaľ sme vykonali zranenie, ktorým sme zranili niekoho druhého alebo seba (napr. sme sklamali svoje očakávania), odpustením pestujeme k sebe empatiu a súcit, čím sa postupne zmierňujú naše výčitky či pocity viny 3 4.

Pri odpustení sebe je však rovnako dôležité neospravedlňovať naše činy, tak ako pri odpustení druhému. Je dôležité prevziať zodpovednosť za vykonaný čin, niekedy aj ospravedlniť sa druhému a zaviazať sa tomu, že čin nebudeme opakovať 5 6.

 • Odpustiť znamená precítiť svoju bolesť a nezatvárať si pred ňou oči.
 • Znamená tiež prijať to, čo sa stalo, bez toho, aby sme správanie ospravedlňovali, popierali, či zľahčovali.
 • Odpustiť neznamená zabudnúť, ale pamätať si iným spôsobom.
 • Odpustiť znamená pochopiť, že viac nemusíme byť obeťou.
 • Znamená tiež pozrieť sa na toho, kto nás zranil, ako na rovnako zraneného človeka.
 • Odpustenie je proces zanechania bolesti a trápenia, vďaka ktorému sa môžeme posunúť ďalej v živote.
 • Odpustiť znamená prijať nedokonalosti seba, aj druhých.
 • Odpustenie je oslobodením z bolestivej minulosti a možnosťou žiť v prítomnosti, ktorá je lepšia a šťastnejšia.
 • Odpustenie je tiež spôsobom budovania zdravších vzťahov a komunity.
 • Odpustenie je darom pre nás samotných.

 1. Enright, R. D. (2001). Forgiveness is a choice. a step – by – step process for resolving anger and restoring hope. Washington, DC: American Psychological Association.
 2. Worthington, E. L. (2005). Handbook of Forgiveness. London: Routledge.
 3. Enright, R. D. (2015). 8 Keys to Forgiveness. New York: Norton Publishers.
 4. Worthington, E. L. (2013). Moving Forward: Six Steps to Forgiving Yourself and Breaking Free from the Past. Colorado Springs, CO: WaterBrook.
 5. Carpenter, T. P., Carlisle, R. D., & Tsang, J. A. (2014). Tipping the scales: Conciliatory behavior and the morality of self-forgiveness. Journal of Positive Psychology, 9(5), 389-401. https://doi.org/10.1080/17439760.2014.910823
 6. Cheavens, J. S., Cukrowicz, K. C., Hansen, R., & Mitchell, S. M. (2016). Incorporating resilience factors into the interpersonal theory of suicide: The role of hope and self-forgiveness in an older adult sample. Journal of Clinical Psychology, 72(1), 58-69. https://doi.org/10.1002/jclp.22230

Páčil sa vám článok?

Podporte nás na buymeacoffee.com

Mohlo by vás zaujímať:

odpustenie.sk | Prečo je dôležité venovať sa odpusteniu?

Prečo je dôležité venovať sa odpusteniu?

Po tom, ako nás niekto zraní, je prirodzené cítiť hnev. Hnev má aj ochrannú funkciu, pomáha nám stanoviť si hranice, chrániť našu sebaúctu. Takýto typ hnevu je zvyčajne krátkodobý.

odpustenie.sk | Čo nie je odpustenie?

Čo nie je odpustenie?

Čo to vlastne odpustenie je? Zdá sa to byť intuitívne zrejmé, a predsa sa odpustenie až príliš často zamieňa s niečím, čím nie je, čo môže viesť k tomu, že sa ľudia odpustenia boja, nechcú odpustiť.