odpustenie

Odpustenie sebe, prečo je niekedy náročné a ktoré emócie v ňom zohrávajú dôležitú úlohu?

Mgr. Denisa Marcinechová

odpustenie.sk | Odpustenie sebe, prečo je niekedy náročné a ktoré emócie v ňom zohrávajú dôležitú úlohu?
Zdroj fotografie: tsukiko-kiyomidzu, pixabay.com

Počet slov: 423 | Potrebný čas na prečítanie: 2 min.

Odpustiť sebe je náročnejšie ako odpustiť druhému. Prečo je tomu tak?

Jednoducho, na seba sme obvykle tvrdší a kritickejší ako na ostatných. Zároveň sami seba poznáme najlepšie, je nám teda dobre známe všetko, čo sme urobili, ako aj to, čo sme neurobili. Odpustenie druhým, ako aj prijatie odpustenia od druhých, je preto pre nás zvyčajne jednoduchšie ako odpustiť sebe samému.

Odpúšťať sebe má však svoje benefity, napr. v podobe zlepšeného psychického, ako aj fyzického zdravia 1 2. Naopak, znížená schopnosť odpustiť si sa spája s vyššou úzkosťou či depresiou 3 4.

V procese odpustenia sebe zohrávajú úlohu rôzne faktory. V jednej zo štúdií 5 sme sa pozreli na pocity viny a hanby, ktoré sme nedávno spomínali.

Len na pripomenutie:

Vina hovorí “Urobil/a som zlú vec”.

Hanba hovorí “Som zlý/á, preto, čo som urobil/a”.

Výsledky štúdie poukazujú na to, že:

  • Ľudia so zvýšenou tendenciou k hanbe (náchylnosťou pociťovať hanbu) si odpúšťajú v nižšej miere.
  • Ľudia s vyššou tendenciu k vine (náchylnosť k pociťovaniu viny) si odpúšťajú takisto menej, no tento vzťah nie je tak významný ako pri hanbe.
  • Ženy preukazujú vyššiu tendenciu k hanbe, ale aj k vine než muži.

Z výsledkov teda vyplýva, že ak pociťujeme silné pocity hanby, je len veľmi ťažké odpustiť si.

Preto, ak pociťujeme silné pocity hanby spojené s úzkosťou či diskomfortom, mali by sme zamerať práve na ne, a to predovšetkým u žien. Pomôcť môže oddelenie vykonaného skutku od svojej osoby, teda nehodnotiť seba ako zlého, ale svoje správanie ako zlé. Byť k sebe empatický a súcitný, a pokiaľ možno nevhodné správanie zmeniť. Pokiaľ pocity hanby pretrvávajú, nebáť sa vyhľadať odbornú pomoc.


  1. Wilson, T., Milosevic, A., Carroll, M., Hart, K., & Hibbard, S. (2008). Physical health status in relation to self-forgiveness and other-forgiveness in healthy college students. Journal of Health Psychology, 13(6), 798-803. https://doi.org/10.1177/1359105308093863
  2. Wohl, M. J., Deshea, L., & Wahkinney, R. L. (2008). Looking within: Measuring state self-forgiveness and its relationship to psychological well-being. Canadian Journal of Behavioural Science, 40(1), 1-10. https://doi.org/10.1037/0008-400x.40.1.1.1
  3. Maltby, J., Macaskill, A., & Day, L. (2002). Failure to forgive self and others: A replication and extension of the relationship between forgiveness, personality, social desirability, and general health. Personality and Individual Differences, 30, 881-885. https://doi.org/10.1016/S0191-8869(00)00080-5
  4. Strelan, P. (2007). Who forgives others, themselves, and situations? The roles of narcissism, guilt, self-esteem, and agreeableness. Personality and Individual Differences, 42, 259-269. https://doi.org/10.1016/j.paid.2006.06.017
  5. Marcinechová, D., & Martinčeková, L. (2018). Odpustenie sebe a jeho súvislosti s tendenciou k vine, tendenciou k hanbe a empatiou u mladých dospelých. E-psychologie, 12(2), 1-20. https://doi.org./10.29364/epsy.316

Páčil sa vám článok?

Podporte nás na buymeacoffee.com

Mohlo by vás zaujímať:

odpustenie.sk | Málokedy naša odpoveď pomôže, aby bolo druhému lepšie - to, čo skutočne pomáha, je spojenie

Málokedy naša odpoveď pomôže, aby bolo druhému lepšie - to, čo skutočne pomáha, je spojenie

Pravdou je, že málokedy naša odpoveď pomôže, aby bolo druhému lepšie - to, čo skutočne pomáha, je spojenie - Brené Brown

odpustenie.sk | Aký je rozdiel medzi vinou a hanbou a aký je ich vzťah s našim zdravím?

Aký je rozdiel medzi vinou a hanbou a aký je ich vzťah s našim zdravím?

Existujú určité osobnostné vlastnosti, ktoré súvisia s ťažkosťami pri odpustení...