odpustenie

Odpustenie sebe vo vzťahu je dôležité nielen pre nás, ale aj pre partnera

Mgr. Lucia Záhorcová PhD.

odpustenie.sk | Odpustenie sebe vo vzťahu je dôležité nielen pre nás, ale aj pre partnera
Zdroj fotografie: Kelly Sikkema, unsplash.com

Počet slov: 434 | Potrebný čas na prečítanie: 2 min.

✨ Keď si odpustíme po tom, ako zraníme nášho partnera, má to význam nielen pre nás, ale aj pre neho. Obaja môžeme byť tak vo vzťahu spokojnejší 💫

Pellucchi s kolegami 1 realizovali štúdiu u 168 manželských alebo kohabitujúcich párov, u ktorých sa zamerali na odpustenie sebe po reálnych vzťahových zraneniach v súvislosti so spokojnosťou vo vzťahu. Každý z partnerov mal za úlohu popísať skutok, ktorým svojho partnera zranil, za ktorý cítil zodpovednosť a jeho partner bol tým skutkom zranený. Následne vyplnili sériu dotazníkov. Tento istý postup zopakoval aj druhý partner.

Autori merali odpustenie sebe u partnera, ktorý toho druhého zranil, pričom toto odpustenie nesmelo zahŕňať ospravedlňovanie svojich činov. Partneri teda museli prijať zodpovednosť za svoje činy - tí, ktorí zodpovednosť neprijali, boli vylúčení z tohto výskumu.

Výsledky ukázali, že partneri, ktorí druhého zranili, boli vo vzťahu spokojnejší, pokiaľ si dokázali odpustiť spôsobené previnenia, teda pokiaľ prežívali voči sebe menej negatívnych a viac pozitívnych emócií a myšlienok. Zranení partneri boli taktiež vo vzťahu spokojnejší. pokiaľ partner, ktorý ich zranil, prežíval voči sebe menej negatívnych emócií a myšlienok.

Ukazuje sa teda, že pokiaľ sa človek po zranení partnera prestane intenzívne kritizovať za to, čo vykonal, ale zároveň prijíma za to zodpovednosť a je mu to ľúto, môže to napomôcť nielen jeho spokojnosti vo vzťahu, ale aj vzťahovej spokojnosti partnera.

Odpustenie sebe má teda význam pre oboch partnerov vo vzťahu. Nesmie byť však spojené s ospravedlňovaním svojich činov, v takom prípade by mohlo narobiť viac škody ako úžitku, pre nás, pre partnera, ale aj pre samotný vzťah.


A prečo to tak môže byť?

  • ukazuje sa, že tí jednotlivci, ktorí prehnane ruminujú nad tým, čo vykonali, teda opakovane o tom premýšľajú, sa tiež s menšou pravdepodobnosťou ospravedlnia a požiadajú o odpustenie 2
  • pre zraneného partnera môže byť nevýhodné žiť s niekým kto má tendenciu prežívať výrazné pocity viny, kritizovať sa a kto si nedokáže odpustiť 3
  • zmiernenie pocitov viny a sebakritiky za spôsobené zranenie môže uvolniť priestor na venovanie sa zveľadovaniu vzťahu, napr. prostredníctvom kvalitnej, otvorenej komunikácie.

  1. Pelucchi, S., Paleari, F. G., Regalia, C., & Fincham, F. D. (2013). Self-forgiveness in romantic relationships: It matters to both of us. Journal of Family Psychology, 27(4), 541–549. https://doi.org/10.1037/a0032897
  2. vanOyen-Witvliet, C., Hinman, N. G., Exline, J. J., & Brandt, T. (2011). Responding to our own transgressions: An experimental writing study of repentance, offense rumination, self-justification, and distraction. Journal of Psychology and Christianity, 30, 223–238.
  3. Hill, P. L., & Allemand, M. (2010). Forgivingness and adult patterns of individual differences in environmental mastery and personal growth. Journal of Research in Personality, 44, 245–250. https://doi.org/10.1016/j.jrp.2010.01.006

Páčil sa vám článok?

Podporte nás na buymeacoffee.com

Mohlo by vás zaujímať:

odpustenie.sk | Ako sa efektívne ospravedlniť

Ako sa efektívne ospravedlniť

Efektívne ospravedlnenie by malo uznať ľútosť za to, čo sa stalo, by malo jasne vysloviť „prepáč“ ...

odpustenie.sk | Málokedy naša odpoveď pomôže, aby bolo druhému lepšie - to, čo skutočne pomáha, je spojenie

Málokedy naša odpoveď pomôže, aby bolo druhému lepšie - to, čo skutočne pomáha, je spojenie

Pravdou je, že málokedy naša odpoveď pomôže, aby bolo druhému lepšie - to, čo skutočne pomáha, je spojenie - Brené Brown