Martinus Kniha Záhorcová Lucia - Ako odpustiť aj neodpustiteľné

Lucia Záhorcová

Ako odpustiť aj neodpustiteľné

odpustenie

Chcete prestať prokrastinovať? Odpustite si

Mgr. Lucia Záhorcová PhD.

odpustenie.sk | Chcete prestať prokrastinovať? Odpustite si
Zdroj fotografie: Luis Villasmil, unsplash.com

Počet slov: 345 | Potrebný čas na prečítanie: 2 min.

Prokrastinácia je dobrovoľné oneskorenie v začatí práce na dôležitej úlohe napriek očakávaniu negatívnych dôsledkov 1. Je to zlyhanie sebaregulácie, ktoré najčastejšie nastáva vtedy, keď je človek konfrontovaný s nepríjemnou alebo náročnou úlohou. Človek prežíva pri práci na nepríjemnej úlohe negatívne emócie, a preto sa radšej angažuje v inej, príjemnej činnosti 2.

Odpustenie ako spôsob zmiernenia prokrastinácie skúmali Wohl a kolegovia 3. Autori zistili, že študenti, ktorí si odpustili za prokrastináciu v príprave na skúšku v prvom semestri, s menšou pravdepodobnosťou prokrastinovali v nasledujúcom semestri.

Súvislosti odpustenia a prokrastinácie boli skúmané aj u slovenských vysokoškolských študentov 4. Autori potvrdili, že vyššie odpustenie sebe za prokrastináciu súvisí s nižšou prokrastináciou. Jednotlivci, ktorí viac prokrastinovali, prežívali tiež viac pocitov hanby. Navyše, vzťah medzi prokrastináciou a odpustením sebe bol mediovaný pozitívnymi emóciami.

To znamená, že študenti, ktorí si odpustia za prokrastináciu môžu prežívať viac pozitívnych emócií, a následne tak menej prokrastinovať. Toto zistenie je dôležité vzhľadom na to, že prokrastinácia je často spôsobom ako sa jednotlivec vyhýba práci na nepríjemnej úlohe, v snahe cítiť sa dobre v aktuálnej chvíli 2.

Odpustenie sebe za prokrastinovanie na práci na dôležitej úlohe v minulosti môže pomocť k tomu, aby sa jednotlivec cítil dobre v prítomnosti, a tak bol viac motivovaný produktívne pracovať na aktuálnej úlohe. Okrem efektu na pozitívne emócie je odpustenie sebe spojené aj s prijatím zodpovednosti a záväzkom k zmene správania, čo rovnako prispieva k efektívnejšej práci na stanovených úlohách.


  1. Ferrari, J. R. (2010). Still procrastinating? The no regrets guide to getting it done. New York: J. Wiley & Sons.
  2. Sirois, F., & Pychyl, T. (2013). Procrastination and the priority of short- term mood regulation: Consequences for future self. Social and Personality Psychology Compass, 7(2), 115–127. https://doi.org/10.1111/spc3.12011
  3. Wohl, M. J. A., Pychyl, T. A., & Bennett, S. H. (2010). I forgive myself, now I can study: How self-forgiveness for procrastinating can reduce future procrastination. Personality and Individual Differences, 48(7), 803–808. https://doi.org/10.1016/j.paid.2010.01.029
  4. Martinčeková, L., & Enright, R.D. (2020). The effects of self-forgiveness and shame-proneness on procrastination: exploring the mediating role of affect. Current Psychology, 39(2), 428-437. https://doi.org/10.1007/s12144-018-9926-3

Páčil sa vám článok?

Podporte nás na buymeacoffee.com

Mohlo by vás zaujímať:

odpustenie.sk | Mýty o smútení

Mýty o smútení

Smútenie nemá časový limit a takéto vnímanie smútenia iba prispieva k pocitom viny a hanby u smútiacich. V niektorých prípadoch môže byť smútenie aj celoživotné. Časom sa však mení charakter smútenia, človek sa so stratou naučí žiť.

odpustenie.sk | Kedy je smútenie normálne a ako vyzerá, keď sa skomplikuje?

Kedy je smútenie normálne a ako vyzerá, keď sa skomplikuje?

Smútenie nás počas života môže postretnúť v rôznych situáciách, netýka sa iba smrti blízkeho človeka. Smútiť môžeme po rozchode, rozvode, v prípade straty svojho domáceho miláčika, po strate obrazu seba, ktorý sme mali, po strate práce či strate očakávaní do budúcna, a v mnohých ďalších situáciách.