Mgr. Denisa Marcinechová

Denisa Marcinechová

Mgr. Denisa Marcinechová

Denisa Marcinechová v súčasnosti pôsobí ako doktorandka na Ústave experimentálnej psychológie, Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Magisterské štúdium psychológie absolvovala na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. V rámci dizertačnej práce sa zameriava na netechnické zručnosti zdravotníckych záchranárov, špecificky sa venuje komunikácii s pacientom. Medzi jej odborné záujmy však patria aj témy zameriavajúce sa na hanbu a vinu, ktoré skúma napríklad v kontexte odpustenia či sexuality.

Vybrané publikácie:


Marcinechová, D., & Martinčeková, L. (2018). Odpustenie sebe a jeho súvislosti s tendenciou k vine, tendenciou k hanbe a empatiou u mladých dospelých. E-psychologie, 12(2), 1-20. https://doi.org./10.29364/epsy.316

Marcinechová, D. & Záhorcová, L. (2020). Sexual Satisfaction, Sexual Attitudes, and Shame in Relation to Religiosity. Sexuality and Culture, 24(6). 1913–1928. https://doi.org/10.1007/s12119-020-09727-3

Uhrecký, B., Gurňáková, J., & Marcinechová, D. (2021) 'We Ought to Be Professionals': Strategies of Intrapersonal and Interpersonal Emotion Regulation of Emergency Medical Services Professionals in Confrontation With the Death of a Newborn in Simulated Task. Qualitative Health Research, 31(13). 2364-2377. https://doi.org/10.1177/10497323211037644