Mgr. Jana Tencerová, PhD.

Mgr. Jana Tencerová, PhD. pôsobí ako vedecký pracovník na Ústave Experimentálnej Psychológie SAV v Bratislave. Magisterský a doktorandský titul získala na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave. Má absolvované výcviky v Terapii zameranej na emócie (EFT) a v súcite (compassion-focused training). Venuje sa predovšetkým téme emócií, sebakritiky, súcitu a sebasúcitu a ich fyziologickým aspektom.

Vybrané publikácie:


KORÓNIOVÁ, J, HALAMOVÁ, J, TAŇKOŠOVÁ, N., (2020). Level of self-criticism and changes in imagery among participants attending Emotion Focused Training for Self- Compassion and Self-Protection. Československá Psychologie, 64(5), 608-624. Link: https://psycnet.apa.org/record/2020-83110-008

KORÓNIOVÁ, J., HALAMOVÁ, J, DŽONGOVÁ, Z., (2020). Differences in Electromyography during Self-Compassionate and Self-Critical imageries according to the level of self-criticism. Studia Psychologica. https://doi.org/10.31577/sp.2020.04.810 Link: https://www.studiapsychologica.com/uploads/Halamova_SP_4_vol.62_2020_pp.364-375.pdf

HALAMOVÁ, J, LANGOVÁ, P, BARÁNKOVÁ, M, STRNÁDELOVÁ, B, KORÓNIOVÁ, J., (2020). Consensual Qualitative Research on Free Associations for Criticism and Self- Criticism. Human Affairs. Postdisciplinary Humanities & Social Sciences Quarterly DOI:10.1515/humaff-2020-0032 Link: https://www.researchgate.net/publication/343717629_Consensual_Qualitative_Research_on_Free_Associations_for_Criticism_and_Self-Criticism

KANOVSKÝ, M., BARÁNKOVÁ, M., HALAMOVÁ, J., STRNÁDELOVÁ, B., KORÓNIOVÁ, J., (2020). Analysis of facial expressions made while watching a video eliciting compassion. Perceptual and motor skills, 127(2), 317-346. https://doi.org/10.1177/0031512519897512 Link: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0031512519897512

HALAMOVÁ, J., KORÓNIOVÁ, J., KANOVSKÝ, M., KÉNESY TÚNIYOVÁ, M., & KUPELI, N. (2019). Psychological and physiological effects of emotion focused training for self-compassion and self-protection. Research in Psychotherapy: Psychopathology, Process and Outcome, 22(2). https://doi.org/10.4081/ripppo.2019.358