emócie

Hanba a jej rola v sexualite I.

Mgr. Denisa Marcinechová

odpustenie.sk | Hanba a jej rola v sexualite I.
Zdroj fotografie: Oziel Gómez, unsplash.com

Počet slov: 376 | Potrebný čas na prečítanie: 2 min.

Pocity hanby môžu ovplyvňovať naše partnerské vzťahy, ale i sexuálne fungovanie.

Pri hanbe pociťujeme nepríjemné pocity vzťahujúce sa k vlastnej osobe, a tie môžu súvisieť aj s:

 • narušenými partnerskými vzťahmi
 • vyhýbavými stratégiami voči ľuďom
 • seba-obviňovaním či obviňovaním druhých
 • strachom z intimity

Niektorí z nás však môžu pociťovať aj hanbu týkajúcu sa sexuality, táto hanba sa nazýva sexuálna hanba. Ide o intenzívne bolestivú emóciu, pri ktorej sa človek vo svojej podstate cíti ako chybný, neprijateľný, nehodný lásky alebo prináležania. Tieto pocity vznikajú ako odpoveď na vlastné súčasné či minulé sexuálne skúsenosti, myšlienky alebo správanie.

Odborníci sa zhodujú, že faktory, ktoré môžu prispieť ku vzniku sexuálnej hanby sú: nesúhlasná sexuálna aktivita, sexuálne znásilnenie, extrémne náboženské prostredie, pozeranie pornografie či promiskuita.

Sexuálna hanba tak môže potlačovať prejavy lásky počas sexu, a často je i bariérou zdravého sexuálneho fungovania u mnohých jednotlivcov.

Ako možno zmierniť pocity sexuálnej hanby?

 • Sebapoznanie - prejavenie súcitu k sebe, poznanie svojich pocitov, svojho tela - poznanie toho, čo je príjemné
 • Otvorená a úprimná konverzácia so svojím partnerom
 • Písanie denníka - vyjadrenie svojich vnútorných pocitov a myšlienok môže zmierniť intenzívne pocity - “dať ich von” aj keď len na papier
 • Terapeutická pomoc - v prípade, že pocity hanby sú veľmi silné a pretrvávajúce, netreba sa obávať vyhľadať odborníka

 • Epstein, N. B., & Falconier, M. K. (2011). Shame in Couple Therapy: Helping to heal the intimacy bond. In: R. L. Dearing & J. P. Tangney (Eds.), Shame in the Therapy Hour (pp. 167-193). Washington: APA.
 • Kyle, S. (2013). Identification and treatment of sexual shame: development of a measurement tool and group therapy protocol. (Doctoral Dissertation). Retrieved from Liberty University Digital Commons.
 • Lutwak, N., Panish, J., & Ferrari, J. (2003). Shame and guilt: characterological vs. behavioral self-blame and their relationship to fear of intimacy. Personality and Individual Differences, 35(4), 909-916. doi.org/10.1016/S0191-8869(02)00307-0
 • McClintock, K. A. (2001). Sexual Shame. An Urgent Call to Healing. Ausburg Fortress: Minneapolis.
 • Shadbolt, C. (2009). Sexuality and Shame. Transactional Analysis Journal, 39(2), 163–172. doi.org/10.1177/036215370903900210
 • Volk, F., Thomas, J., Sosin, L., Jacob, V., & Moen, C. (2016). Religiosity, developmental context, and sexual shame in pornography users: A serial mediation model. Sexual Addiction and Compulsivity, 23(2-3), 244-259. doi.org/10.1080/10720162.2016.1151391

Páčil sa vám článok?

Podporte nás na buymeacoffee.com

Mohlo by vás zaujímať:

odpustenie.sk | Hanba a jej rola v sexualite II. – výskum

Hanba a jej rola v sexualite II. – výskum

V jednej našej štúdii sme sa zamerali na sexuálnu hanbu a jej spojitosť so sexuálnou spokojnosťou a religiozitou (zvnútornenie náboženskej viery jednotlivcom).

odpustenie.sk | Ako môžem podporiť smútiaceho človeka?

Ako môžem podporiť smútiaceho človeka?

Keď náš blízky človek smúti, často hľadáme spôsoby ako mu pomôcť a podporiť ho, zmierniť jeho utrpenie. Čo teda môžeme pre smútiaceho urobiť, aby sme ho viac nezranili, a naopak boli tam pre neho?