trauma

Čo sú to nepriaznivé skúsenosti v detstve (ACEs) a s čím súvisia v dospelosti?

Mgr. Lucia Záhorcová PhD.

odpustenie.sk | Čo sú to nepriaznivé skúsenosti v detstve (ACEs) a s čím súvisia v dospelosti?
Zdroj fotografie: Kat J, unsplash.com

Počet slov: 576 | Potrebný čas na prečítanie: 3 min.

Mnohé deti zažijú v ranom detstve bolestivé skúsenosti, ktoré ich môžu traumatizovať. Svetová zdravotnícka organizácia (World health organization, WHO, 1) hovorí o tzv. nepriaznivých zážitkoch z detstva ("adverse childhood experiences", ACEs), ktoré zahŕňajú časté a veľmi intenzívne zdroje stresu, s ktorými sa človek môže v detstve stretnúť.

K takýmto zážitkom patria rôzne druhy násilia, zneužívania, zanedbávania, násilie medzi rodičmi alebo opatrovníkmi, iné typy závažnej dysfunkcie v rodine, ako je zneužívanie alkoholu a návykových látok, ale aj rovesnícke násilie (šikanovanie, bitky), komunitné a kolektívne násilie (WHO).

Do dnešného dňa veľké množstvo výskumov preukázalo spojitosť traumatizácie, značného a dlhodobého stresu v detstve s celoživotnými, negatívnymi dôsledkami pre zdravie človeka, jeho psychickú pohodu, ako i medziľudské vzťahy.

Zážitky ranej traumatizácie ovplyvňujú skorý vývoj mozgu, môžu ohroziť fungovanie nervového, endokrinného a imunitného systému dieťaťa a dospelého, a tak môžu spôsobovať signifikantné zmeny na úrovni fyziológie a ovplyvňovať reakciu človeka na stres 2 3.

Výskum preukázal vzťah nepriaznivých zážitkov v detstve s dlhodobými nepriaznivými následkami v dospelosti, ako je prežívanie úzkostí a chronických bolestí 4, problémov so spánkom 5, bolestí hlavy 6, rozvojom alkoholizmu a depresie 7, fyzickou neaktivitou, obezitou, diabetom, fajčením, zneužívaním alkoholu a návykových látok, problematickým sexuálnym správania, ale aj chorobami srdca a rakoviny 8.

Po psychickej stránke obete ranej traumatizácie často zažívajú dlhodobý hnev 9, opakované ruminačné myšlienky na traumu 10, ktoré sú zároveň často spojené s prežívaním nízkej nádeje v živote 11.

odpustenie.sk instagram

Páčil sa vám článok?

Podporte nás na buymeacoffee.com

Mohlo by vás zaujímať:

odpustenie.sk | Posttraumatický rozvoj ako dôsledok traumy z detstva

Posttraumatický rozvoj ako dôsledok traumy z detstva

Vyše 80 rokov trvajúca Harvardská štúdia ľudského vývinu ukázala, že najdôležitejším faktorom šťastia a dlhovekosti človeka sú spokojné vzťahy.

odpustenie.sk | Medzigeneračný prenos zranení a odpustenie rodičom

Medzigeneračný prenos zranení a odpustenie rodičom

Často sa stáva, že problémy vo vzťahoch s rodičmi a neodpustenie v tomto vzťahu súvisia s problémami vo vzťahoch v dospelosti, či už so svojím partnerom alebo so svojimi deťmi.