Mgr. Lucia Záhorcová, PhD.

Mgr. Lucia Záhorcová PhD.

Mgr. Lucia Záhorcová, PhD.

Lucia Záhorcová je vedeckou pracovníčkou na Ústave experimentálnej psychológie Slovenskej akadémie vied, odbornou asistentkou na Katedre psychológie Trnavskej univerzity a psychologičkou v detskom hospici Pod krídlami Dominiky. Prax v poradenstve odpustením a smútkovom poradenstve vykonáva aj v Centre podpory pre študentov TU. Autorka je zároveň profesionálnou poradkyňou pre pozostalých.

Odpusteniu sa venuje od začiatku štúdia psychológie, vyše 10 rokov. Vzdelanie v terapii odpustením získala pod vedením prof. Roberta Enrighta na Univerzite vo Wisconsin-Madisone, kde zároveň realizovala terapiu odpustením a testovala jej efekt u rodičov po strate dieťaťa. V problematike odpúšťania realizovala niekoľko ďalších výskumov, napr. u ženských obetí partnerského násilia, u ľudí po strate blízkeho, venovala sa odpusteniu v partnerských a manželských vzťahoch, u laikov a profesionálov, či súvislostiam odpustenia a traumatizácie v detstve. Na Katedre psychológie Trnavskej univerzity učí predmet Psychológia odpustenia a zmierenia a doteraz viedla niekoľko záverečných prác v tejto problematike.

Vybrané publikácie:


(pozn. autorka za slobodna ako Martinčeková)

Záhorcová, L., Enright, R. D., & Halama, P. (v tlači). The Effectiveness of a Forgiveness Intervention on Mental Health in Bereaved Parents—A Pilot Study. OMEGA - Journal of Death and Dying. https://doi.org/10.1177/00302228211024479

Záhorcová, L., Halama, P., & Enright, R. D. (2020). Forgiveness as a factor of adjustment in bereaved parents. Journal of Loss and Trauma, 25(2), 188-203. https://doi.org/10.1080/15325024.2019.1664786

Martinčeková, L., & Enright, R. (2020). The effects of self-forgiveness and shame-proneness on procrastination: exploring the mediating role of affect. Current psychology, 39(2), 428–437. https://doi.org/10.1007/s12144-018-9926-3.

Martinčeková, L., & Klatt, J.S. (2017). Mothers' Grief, Forgiveness, and Posttraumatic Growth after the Loss of a Child. Omega – Journal of Death and Dying, 75(3), 248–265. doi: 10.1177/0030222816652803

Záhorcová, L. ., & Zelenáková, B. . . (2021). Qualitative analysis of a Slovakian sample of the lay population’s understanding of forgiveness with regard to age differences. Československá Psychologie, 65(5), 411-425. https://doi.org/10.51561/cspsych.65.5.411

Záhorcová, L. (2021). Odpustenie partnerovi a sebe u dôchodcov a ich súvislosti so spokojnosťou a adaptáciou na dôchodok. In Psychologické súvislosti adaptácie na dôchodok. - Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, 2021, s. 108-130. ISBN 978-80-89524-54-9.

Marcinechová, D. & Záhorcová, L. (2020). Sexual Satisfaction, Sexual Attitudes, and Shame in Relation to Religiosity. Sexuality and Culture, 24(6). 1913–1928. https://doi.org/10.1007/s12119-020-09727-3

Marcinechová, D., & Martinčeková, L. (2018). Odpustenie sebe a jeho súvislosti s tendenciou k vine, tendenciou k hanbe a empatiou u mladých dospelých. E-psychologie, 12(2), 1– 15. https://doi.org/10.29364/epsy.316

Martinčeková, L. (2018). Odpustenie sebe: teoretické východiská a výskumné zistenia. E-psychologie, 12(4), 31-46. https://doi.org./10.29364/epsy.330