Martinus Kniha Záhorcová Lucia - Ako odpustiť aj neodpustiteľné

Lucia Záhorcová

Ako odpustiť aj neodpustiteľné

Mgr. Lucia Záhorcová, PhD.

Mgr. Lucia Záhorcová PhD.

Mgr. Lucia Záhorcová, PhD.

Lucia Záhorcová je psychologička a poradkyňa pre pozostalých, vedecká pracovníčka na Ústave experimentálnej psychológie CSPV SAV a vysokoškolská pedagogička na Katedre psychológie Trnavskej univerzity. Externe pôsobí ako psychologička v detskom hospici Pod krídlami Dominiky.

Odpusteniu sa venuje od začiatku štúdia psychológie, vyše 10 rokov. Vzdelanie v Terapii odpustením získala pod vedením prof. Roberta Enrighta na Univerzite vo Wisconsin-Madisone, kde zároveň realizovala terapiu odpustením a testovala jej efekt u rodičov po strate dieťaťa. V problematike odpúšťania realizovala niekoľko ďalších výskumov, napr. u ženských obetí partnerského násilia, u ľudí po strate blízkeho, venovala sa odpusteniu v partnerských a manželských vzťahoch, u laikov a profesionálov, či súvislostiam odpustenia a traumatizácie v detstve. Na Katedre psychológie Trnavskej univerzity učí predmet Psychológia odpustenia a zmierenia a doteraz viedla niekoľko záverečných prác v tejto problematike. V rámci poradenskej praxe klientov sprevádza na ceste odpúšťaním, smútením, uzdravovaním zranení a hľadaním súcitu a empatie - ako voči druhým, tak voči sebe.

Ukončila výcvik v terapeutickom prístupe Súcitné dotazovanie “Compassionate Inquiry” Dr. Gabora Matého. Vzdeláva sa v Terapii zameranej na súcit a Terapii zameranej na emócie, je zaradená do špecializácie poradenskej psychológie.

V minulosti absolvovala výcviky zamerané na problematiku smútenia a strát, krátkodobý výcvik v Terapii zameranej na riešenie a sebaskúsenostné tréningy v procesorientovanej psychológii. Zúčastnila sa rôznych vzdelávaní zameraných na prácu s emóciami, so sebasúcitom, motiváciou, či komunikáciou vo vzťahoch. Svoje vzdelanie si neustále rozširuje. Je manželkou a matkou jedného syna.

Vybrané publikácie:


(pozn. autorka za slobodna ako Martinčeková)

Záhorcová, L., Enright, R. D., & Halama, P. (2023). The Effectiveness of a Forgiveness Intervention on Mental Healthr in Bereaved Parents—A Pilot Study. OMEGA - Journal of Death and Dying, 87(2). https://doi.org/10.1177/00302228211024479

Záhorcová, L., Halama, P., & Enright, R. D. (2020). Forgiveness as a factor of adjustment in bereaved parents. Journal of Loss and Trauma, 25(2), 188-203. https://doi.org/10.1080/15325024.2019.1664786

Martinčeková, L., & Enright, R. (2020). The effects of self-forgiveness and shame-proneness on procrastination: exploring the mediating role of affect. Current psychology, 39(2), 428–437. https://doi.org/10.1007/s12144-018-9926-3.

Masaryková, M., Záhorcová, L., & Dršťáková, Ž. (2022). Qualitative Analysis of Psychologists’ Views of Forgiveness in Counseling and Therapy. The Qualitative Report, 27(7), 1264-1286.https://doi.org/10.46743/2160-3715/2022.5377

Fupšová, T., & Záhorcová. L. (2022). Empathy and Humility as Predictors of Forgiveness towards One’s Partner and Relationship Satisfaction in Young Adults. Studia Psychologica, 64(3), 243-255. https://doi.org/10.31577/sp.2022.03.851

Martinčeková, L., & Klatt, J.S. (2017). Mothers' Grief, Forgiveness, and Posttraumatic Growth after the Loss of a Child. Omega – Journal of Death and Dying, 75(3), 248–265. doi: 10.1177/0030222816652803

Záhorcová, L. ., & Zelenáková, B. . . (2021). Qualitative analysis of a Slovakian sample of the lay population’s understanding of forgiveness with regard to age differences. Československá Psychologie, 65(5), 411-425. https://doi.org/10.51561/cspsych.65.5.411

Záhorcová, L. (2021). Odpustenie partnerovi a sebe u dôchodcov a ich súvislosti so spokojnosťou a adaptáciou na dôchodok. In Psychologické súvislosti adaptácie na dôchodok. - Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, 2021, s. 108-130. ISBN 978-80-89524-54-9.

Marcinechová, D. & Záhorcová, L. (2020). Sexual Satisfaction, Sexual Attitudes, and Shame in Relation to Religiosity. Sexuality and Culture, 24(6). 1913–1928. https://doi.org/10.1007/s12119-020-09727-3

Marcinechová, D., & Martinčeková, L. (2018). Odpustenie sebe a jeho súvislosti s tendenciou k vine, tendenciou k hanbe a empatiou u mladých dospelých. E-psychologie, 12(2), 1– 15. https://doi.org/10.29364/epsy.316

Martinčeková, L. (2018). Odpustenie sebe: teoretické východiská a výskumné zistenia. E-psychologie, 12(4), 31-46. https://doi.org./10.29364/epsy.330

Záhorcová, L., Dršťáková, Ž., & Masaryková, M. (2023). Forgiveness, its factors, and unforgivable acts in romantic relationships: A mixed‐methods study. Personal Relationships, 30(2), 471–500. https://doi.org/10.1111/pere.12471

Cmurová, J., & Záhorcová, L. (2023). Qualitative analysis of forgiveness towards parents and examination of connections to current romantic relationship in adults from children’s homes. Children and Youth Services Review, 155(107151), 107151. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.20

Záhorcová, L. (2023). Odpustenie z hľadiska psychologických výskumov a praxe. Typi Universitatis Tyrnaviensis. ISBN 978-80-568-0585-5