odpustenie

Prečo je pre niektorých ľudí náročné odpustiť? II.

Mgr. Lucia Záhorcová PhD.

odpustenie.sk | Prečo je pre niektorých ľudí náročné odpustiť? II.
Zdroj fotografie: Viki_B, pixabay.com

Počet slov: 208 | Potrebný čas na prečítanie: 1 min.

Existujú určité osobnostné vlastnosti, ktoré súvisia s ťažkosťami pri odpustení.

Ďalšou z takýchto charakteristík je senzitivita voči nespravodlivosti. Ľudia, ktorí vykazujú vysokú senzitivitu voči nespravodlivosti citlivo reagujú na neférové správanie druhých ľudí. Sú pripravení reagovať aj na náznak nepriateľského správania, takže vytvárajú sebaobranné postoje v interakcií s ľuďmi.

Ak títo ľudia zažijú zranenie vo vzťahu, majú menšiu tendenciu partnerovi odpustiť. Ženy sú na nespravodlivosť senzitívnejšie než muži, čo môže byť spôsobené tým, že ženy sa viac zameriavajú na vzťahový kontext, udržanie harmónie a rešpekt vo vzťahu.

Ľudia, ktorí majú vyššiu senzitivitu voči nespravodlivosti, si menej všímajú partnerove dobré vlastnosti, sú voči nemu nedôverčiví a keďže nezhody, či konflikty nepovažujú za bežnú súčasť vzťahov, menej odpúšťajú.

Senzitivita voči nespravodlivosti sa teda ukazuje ako dôležitá charakteristika súvisiaca s nižším odpustením, a to predovšetkým v partnerských vzťahoch.


  • Gerlach, T. M., Allemand, M., Agroskin, D., & Denissen, J. J. A. (2012). Justice sensitivity and forgiveness in close interpersonal relationships: the mediating role of mistrustful, legitimizing, and pro-relationship cognitions. Journal of Personality, 80(5), 1373-1413. https://doi.org/10.1111/j.1467-6494.2012.00762.x

  • Lovaš, L. (1995). Nespravodlivosť v interpersonálnych vzťahoch. Československá psychologie, 39(3), 203-212.

  • Rovenská, D., Kozmová, S. (2019). Senzitivita voči nespravodlivosti vo vzťahu k odpusteniu v partnerských vzťahoch. Človek a spoločnosť, 19(3), 19-27.

Páčil sa vám článok?

Podporte nás na buymeacoffee.com

Mohlo by vás zaujímať:

odpustenie.sk | Prečo je pre niektorých ľudí náročné odpustiť? I.

Prečo je pre niektorých ľudí náročné odpustiť? I.

Pravdepodobne ste sa už stretli s človekom, ktorý akoby nedokázal odpúšťať. O druhých zvykne hovoriť zväčša negatívne, o krivdách, ktoré sa mu stali, zvykne hovoriť aj roky po tom, ako nastali...

odpustenie.sk | Prečo je dôležité venovať sa odpusteniu?

Prečo je dôležité venovať sa odpusteniu?

Po tom, ako nás niekto zraní, je prirodzené cítiť hnev. Hnev má aj ochrannú funkciu, pomáha nám stanoviť si hranice, chrániť našu sebaúctu. Takýto typ hnevu je zvyčajne krátkodobý.