emócie

Hanba a jej rola v sexualite II. – výskum

Mgr. Denisa Marcinechová

odpustenie.sk | Hanba a jej rola v sexualite II. – výskum
Zdroj fotografie: Khamkéo Vilaysing, unsplash.com

Počet slov: 256 | Potrebný čas na prečítanie: 1 min.

V jednej našej štúdii sme sa zamerali na sexuálnu hanbu a jej spojitosť so sexuálnou spokojnosťou a religiozitou (zvnútornenie náboženskej viery jednotlivcom).

Štúdie sa zúčastnilo viac ako 400 mladých Slovákov, pričom zistenia poukazujú na to, že:

  • viac religiózni jednotlivci prežívajú vyššie pocity sexuálnej hanby
  • ľudia prežívajúci sexuálnu hanbu pociťujú nižšiu sexuálnu spokojnosť
  • tento vzťah sa prejavil ešte významnejšie práve u tých, ktorí v minulosti zažili sexuálne napadnutie alebo sexuálne zneužívanie

Zistenia preto poukazujú na význam sexuálnej hanby, ako dôležitého aspektu nielen sexuálneho, ale aj každodenného fungovania človeka v partnerských vzťahoch.

Muži verzus ženy

  • okrem toho sa ukázalo, že muži sú viac liberálnejší v sexuálnych postojoch, naopak ženy pripisujú doležitosť viac emočnej zložke sexuality, no zároveň pociťujú vyššiu sexuálnu spokojnosť

  • tieto zistenia možno vysvetliť aj sociálnou žiaducnosťou západnej kultúry, kde je vo všeobecne žiadané, aby boli muži viac “fyzicky či sexuálne aktívni”, zatiaľ čo ženy skôr sexuálne reštriktívne, čo však zároveň umožňuje ich emocionálnejšie angažovanie vo vzťahu

  • treba dodať, že tieto zistenia sa vzťahujú len na postoje v sexualite, nie na samotné sexuálne správanie respondentov

  • ženy zároveň pociťujú aj viac hanby, čo môže súvisieť s množstvom sociokultúrnych očakávaní, ktoré sú na ženy kladené, a zároveň tak na ne vytvárajúce tlak.

Odporúčanie:

Preto ak niekto pociťuje intenzívne pocity sexuálnej hanby, môže byť prospešné zamerať sa ne s odbornou terapeutickou pomocou, a tak zmierniť jej negatívne dopady.


Páčil sa vám článok?

Podporte nás na buymeacoffee.com

Mohlo by vás zaujímať:

odpustenie.sk | Čo nehovoriť smútiacemu priateľovi?

Výskum ukazuje, že najdôležitejším faktorom šťastia a dlhovekosti človeka sú spokojné vzťahy

Vyše 80 rokov trvajúca Harvardská štúdia ľudského vývinu ukázala, že najdôležitejším faktorom šťastia a dlhovekosti človeka sú spokojné vzťahy.

odpustenie.sk | Hanba a jej rola v sexualite I.

Hanba a jej rola v sexualite I.

Pocity hanby môžu ovplyvňovať naše partnerské vzťahy, ale i sexuálne fungovanie. Pri hanbe pociťujeme nepríjemné pocity vzťahujúce sa k vlastnej osobe ...