odpustenie

Medzigeneračný prenos zranení a odpustenie rodičom

Mgr. Lucia Záhorcová PhD.

odpustenie.sk | Medzigeneračný prenos zranení a odpustenie rodičom
Zdroj fotografie: Tadeusz Lakota, unsplash.com

Počet slov: 412 | Potrebný čas na prečítanie: 2 min.

Často sa stáva, že problémy vo vzťahoch s rodičmi a neodpustenie v tomto vzťahu súvisia s problémami vo vzťahoch v dospelosti, či už so svojím partnerom alebo so svojimi deťmi.

Téoria medzigeneračného prenosu hovorí o tom, že vzorce správania a prežívania z detstva sú často nanovo vytvorené v intímnych vzťahoch v dospelosti. To znamená, že človek, ktorý mal neosobný či konfliktný vzťah so svojím rodičom, môže mať ťažkosti zblížiť sa so svojím partnerom, otvorene komunikovať o problémoch a efektívne k nim pristupovať, prípadne môže mať pocit, že nie je partnerom dostatočne milovaný.

V rámci medzigeneračného prenosu sa taktiež stáva, že neistá či vyhýbavá vzťahová väzba človeka so svojím rodičom môže viesť k vytvoreniu neistej či vyhýbavej vzťahovej väzby daného človeka so svojím dieťaťom. Pre rodiča, ktorý nemal bezpečný vzťah so svojím vlastným rodičom, môže byť náročné vytvoriť bezpečnú väzbu so svojím vlastným dieťaťom.

Ukazuje sa, že emocionálne odstrihnutie od rodičov, bez spracovania zranení a odpustenia rodičom, môže viesť k tomu, že človek bude opakovať to isté alebo podobné zraňujúce správanie vo svojich dospelých vzťahoch.

Čím intenzívnejšie je odstrihnutie od rodičov, tým je človek zraniteľnejší voči opakovaniu rovnakého vzorca vo svojich vzťahoch v dospelosti

-(Bowen, 1985, s. 535).

Nie emocionálne odstrihnutie od rodičov, ale uzdravenie svojich zranení zo vzťahu s rodičmi prostredníctvom odpustenia môže viesť k zlepšeniu svojich vzťahov v dospelosti. Vyriešenie konfliktov s rodičom môže viesť k vyriešeniu alebo zmierneniu konfliktov s partnerom.

Naopak, keď nechceme odpustiť svojim rodičom, ubližujeme tým predovšetkým sami sebe. Okrem toho, že sa oberáme o pokoj a energiu, je preukázané, že neodpustenie má negatívny vplyv na naše psychické a fyzické zdravie. Neuzdravené zranenia môžeme prenášať do iných vzťahov. Hoci nám rodičia mohli legitímne ublížiť, pokiaľ im pripisujeme vinu za svoj život v dospelosti, len ťažko môžeme žiť zodpovedný život dospelého človeka.

Odpustenie rodičom je náročné, vyžaduje svoj čas a energiu. Môže to však byť spôsob, ktorý uvoľní človeka z opakovania vzorcov správania voči svojmu partnerovi či dieťaťu, ktoré boli škodlivé a zraňujúce, v prospech vzorcom bezpečnej vzťahovej väzby.


  • Bowen, M. (1985) Family Therapy in Clinical Practice. New York: Jason Aronson.
  • Byng-Hall, J. (1995) Rewriting Family Scripts: Improvisation and System Change. New York: The Guilford Press.
  • DiBlasio, F. A. (1998). The use of decision-based forgiveness intervention within intergenerational family therapy. Journal of Family Therapy, 20(1), 77–94. https://doi.org/10.1111/1467-6427.00069
  • Enright, R.D., & Fitzgibbons, R.P. (2015). Forgiveness Therapy: An Empirical Guide for Resolving Anger and Restoring Hope. Washington, DC: American Psychological Association.

Páčil sa vám článok?

Podporte nás na buymeacoffee.com

Mohlo by vás zaujímať:

odpustenie.sk | Čo sú to nepriaznivé skúsenosti v detstve (ACEs) a s čím súvisia v dospelosti?

Čo sú to nepriaznivé skúsenosti v detstve (ACEs) a s čím súvisia v dospelosti?

Vyše 80 rokov trvajúca Harvardská štúdia ľudského vývinu ukázala, že najdôležitejším faktorom šťastia a dlhovekosti človeka sú spokojné vzťahy.

odpustenie.sk | Schopnosť odpustiť u rodičov súvisí so schopnosťou odpustiť u detí

Schopnosť odpustiť u rodičov súvisí so schopnosťou odpustiť u detí

Predchádzajúce výskumy ukázali, že rodičia svojou výchovou socializujú deti o odpustení, a to predovšetkým prostredníctvom pôsobenia svojho vzoru a komunikácie o odpustení v bežnom živote.