odpustenie

Prečo je dôležité odpustiť si pri liečbe zo závislosti?

Mgr. Denisa Marcinechová

odpustenie.sk | Prečo je dôležité odpustiť si pri liečbe zo závislosti?
Zdroj fotografie: rebcenter-moscow, unsplash.com

Počet slov: 802 | Potrebný čas na prečítanie: 4 min.

Pitie alkoholu, branie drog a závislosť na nich sa spájajú so zhoršeným tak fyzickým, ako aj psychickým zdravím. Vo všeobecnosti sú často považované za maladaptívne zvládacie stratégie závislého. Ak sa však závislý od alkoholu či drog rozhodne vyliečiť zo svojej závislosti, je pravdepodobné, že si v rámci tohto procesu „uzdravovania“ uvedomí mnoho svojich chýb. To ako možno niektorých zranil, narušil vzťahy s blízkymi či sklamal sám seba. Preto aj odpustenie sebe, v rámci procesu uzdravovania, môže zohrávať dôležitú úlohu. Vzhľadom na jeho predošlé preukázané pozitívne súvislosti napr. s mentálnym a fyzickým zdravím to asi nebude ani žiadnym prekvapením. 1 2

Odpustenie sebe sa považuje za dôležitý faktor vo vzťahu medzi závislosťou a následným zotavením (abstinenciou). Tento význam naznačujú viaceré teoretické úvahy či empirické zistenia. Odborníci venujúci sa problematike odpustenia najskôr teoreticky načrtli, že práve odpustenie môže znížiť pocity viny a hanby, a teda aj redukovať pravdepodobnosť relapsu (návratu k závislosti), ako aj ďalšieho užívania návykových látok ako istého zvládacieho mechanizmu závislého 3. Vzhľadom na špirálovitý (cyklický) vzťah medzi hanbou a závislosťou, popísaný v predchádzajúcom blogu, sa to zdá byť teda pomerne dôležité.

Intervencia zameraná na odpustenie sebe u závislých

Závislí ľudia často pociťujú vinu či hanbu a tieto negatívne emócie môžu podnecovať závislého k ďalšiemu pitiu, zneužívaniu rôznych látok ako istého maladaptívneho zvládacieho mechanizmu. Tak ako už niektorí výskumníci teoreticky navrhli, k zmierneniu (nielen) týchto pocitov môže pomôcť odpustenie sebe. Preto sa autori jednej štúdie 4 rozhodli, že vytvoria krátku 4-hodinovú intervenciu zameranú na podporu odpustenia sebe, ktorá vychádzala zo známeho modelu REACH od odborníka na odpustenie Worthingtona.

Výskumu sa zúčastnili dve skupiny závislých - 1. skupina, ktorá podstúpila intervenciu zameranú na odpustenie sebe a 2. skupina, ktorá ju nepodstúpila (tzv. čakajúca kontrolná). Výsledkom bolo, že skupina, ktorá podstúpila intervenciu, preukazovala zlepšenie tak v odpustení sebe, vlastnej sebaúčinnosti v odmietaní alkoholu (napr. vedieť sa ovládnuť a odmietnuť alkohol), ako aj v znížených pocitoch viny a hanby v porovnaní so skupinou, ktorá túto intervenciu neabsolvovala. Táto štúdia, teda ako jedna z prvých poukázala, že intervencie zamerané na odpustenie sebe môžu byť, popri tých tradičných, nápomocné pri liečbe závislostí.

Čo zistili iné výskumy?

McGaffin a kolegovia 5 sa vo svojom výskume zamerali na význam hanby a viny spolu s ostatnými pozitívnymi psychologickými konštruktami v kontexte odpustenia sebe u ľudí, ktorí sa liečili z alkoholovej a drogovej závislosti. Autori zistili, že seba-akceptácia zohrala dôležitú úlohu (ako mediátor) medzi vinou a odpustením sebe, ako aj medzi hanbou a odpustením sebe. To znamená, že pokiaľ mali títo ľudia vyššie pocity viny, mali aj vyššiu seba-akceptáciu a následne aj vyššie odpustenie sebe. Naopak vyššie pocity hanby boli v spojitosti s nižšou seba-akceptáciou, a následne aj s nižším odpustením sebe. Gueta 6 sa taktiež zamerala na význam odpustenia sebe pri drogovo závislých matkách, ktoré sa liečili na protialkoholickom liečení. Zistenia tejto kvalitatívnej štúdie hovoria o tom, že odpustenie sebe sa spájalo so zníženými pocitmi viny, na druhej strane však tie ženy, ktoré cítili viac hanby si aj odpúšťali menej. Na základe oboch štúdií teda možno vidieť, že odpusteniu sebe zabraňujú práve pocity hanby, ktoré závislí ľudia často pociťujú.

Okrem toho, nedávna meta-analýza zameriavajúca sa na potenciálny význam odpustenia sebe pri závislostiach preukázala, že 87% štúdií (20 z 23 štúdií), vníma konštruktívny význam odpustenia sebe, v zmysle jeho kritickej úlohy práve vo facilitácii uzdravenia zo závislosti. 7

Spomenuté štúdie poukazujú na pozitívne atribúty odpustenia sebe u závislých, a zároveň špecifikujú, že pocity hanby môžu byť tie, ktoré mu zabraňujú. Pri závislých však nemožno zabúdať aj na význam odpustenia druhých – primárne rodiny, ktoré môžu taktiež napomôcť v rámci liečby a terapie závislého, no o tom už viac v budúcom blogu.


  1. Wilson, T., Milosevic, A., Carroll, M., Hart, K., & Hibbard, S. (2008). Physical health status in relation to self-forgiveness and other-forgiveness in healthy college students. Journal of Health Psychology, 13(6), 798-803. https://doi.org/10.1177/1359105308093863
  2. Wohl, M. J., Deshea, L., & Wahkinney, R. L. (2008). Looking within: Measuring state self-forgiveness and its relationship to psychological well-being. Canadian Journal of Behavioural Science, 40(1), 1-10. https://doi.org/10.1037/0008-400x.40.1.1.1
  3. Worthington, E. L., Scherer, M., & Cooke, K. L. (2006). Forgiveness in the Treatment of Persons with Alcohol Problems. Alcoholism Treatment Quarterly, 24(1-2), 125–145. https://doi.org/10.1300/J020v24n01_08
  4. Scherer, M., Worthington, E. L., Jr., Hook, J. N., & Campana, K. L. (2011). Forgiveness and the bottle: Promoting self-forgiveness in individuals who abuse alcohol. Journal of Addictive Diseases, 30(4), 382–395. https://doi.org/10.1080/10550887.2011.609804
  5. McGaffin, B. J., Lyons, G. C. B., & Deane, F. P. (2013). Self-Forgiveness, Shame, and Guilt in Recovery from Drug and Alcohol Problems. Substance Abuse, 34(4), 396–404. https://doi.org/10.1080/08897077.2013.781564
  6. Gueta, K. (2013). Self-Forgiveness in the Recovery of Israeli Drug-Addicted Mothers. Journal of Drug Issues, 43(4), 450–467. https://doi.org/10.1177/0022042613491097
  7. Webb, J. R., & Toussaint, L. L. (2018) Self-Forgiveness as a Critical Factor in Addiction and Recovery: A 12-Step Model Perspective, Alcoholism Treatment Quarterly, 36:1, 15-31. https://doi.org/10.1080/07347324.2017.1391057

Páčil sa vám článok?

Podporte nás na buymeacoffee.com

Mohlo by vás zaujímať:

odpustenie.sk | Odpustenie závislému

Môj blízky je závislý od alkoholu. Je možné mu odpustiť? Ak áno, aké má toto odpustenie špecifiká a čo mi môže priniesť?

V rodine, v ktorej je jeden člen závislý od alkoholu, ostatní členovia rodiny trpia mnohými zraneniami z jeho strany. Tieto zranenia môžu byť psychické, fyzické, ale i mierne, no vysoko negatívne prežívané.

odpustenie.sk | Osamelosť - aké sú jej rizikové faktory, ako súvisí so zdravím a ako ju môžeme zmierniť?

Význam hanby pri závislostiach

Význam hanby pri závislostiach (alkoholových a drogových) môže pre niektorých vyzerať jasne, pre niektorých menej. Predsa, čo môže byť viac zahanbujúce ako prebudenie sa ráno, nepamätajúc si nič čo sa večer predtým udialo, kde sa človek nachádzal alebo kto je tá osoba, ktorá vedľa neho leží?